Vad händer efter att du skickat in din anmälan?

När anmälan kommer in till miljökontoret kommer en handläggare att titta på den och göra en bedömning av om allt verkar rätt. Eventuellt blir du kontaktad om något är oklart eller om något saknas. Därefter kommer anläggningen att registreras i miljökontoret register över livsmedelsanläggningar. Du får ett beslut om registrering och ett beslut om avgift för handläggningen av ärendet.

När kan jag starta?

Om det har gått två veckor sedan du skickade in anmälan får du starta även om du inte har fått ditt beslut. Det kan i så fall vara en god idé att du hör av dig till miljökontoret och tar reda på varför du inte har fått ett beslut.

När kontrolleras min verksamhet?

Beroende på din livsmedelshantering görs en bedömning av hur snart den första kontrollen ska göras. Verksamheter med känslig och/eller omfattande livsmedelshantering, till exempel restauranger och livsmedelsbutiker med grillning, får i regel en första kontroll inom en månad efter det att verksamheten startat. Enklare verksamheter till exempel kaféer får besök inom tre månader. Mycket enkla verksamheter, till exempel godiskiosker får ett besök inom ett halvår. Miljökontoret kontaktar dig och bokar tid när det är dags för kontrollen.

Om din anläggning ska kontrolleras kommer du att bli kontaktad av handläggaren för tidsbokning.

Hur förbereder jag mig för kontrollen?

Läs om livsmedelskontroll


Navigation